جشنواره استانی بانوی هزاره اسلام

جشنواره استانی بانوی هزاره اسلام


جشنواره استانی بانوی هزاره اسلام

جشنواره استانی بانوی هزاره اسلام" بزرگداشت حضرت خدیجه علیهاالسلام" همزمان با سالروز ازدواج حضرت خدیجه (س) و پیامبر گرامی اسلام (ص) در روز پنجشنبه ۱۶ آبان ساعت ۹ صبح در پژوهشگاه آیت الله خاتمی واقع در بلوار مدرس برگزار میشود.