جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"


جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد" به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و با شعار یاری گر هم باشیم در تاریخ یکم الی ششم تیرماه برگزار میشود.