جشنواره «عدلیه و رسانه» گامی برای ارتقای سواد رسانه ای جامعه

جشنواره «عدلیه و رسانه» گامی برای ارتقای سواد رسانه ای جامعه


جشنواره «عدلیه و رسانه» گامی برای ارتقای سواد رسانه ای جامعه

 
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با اشاره به همکاری سازمان در برگزاری جشنواره عدلیه و رسانه، گفت: یکی از اصلی ترین اهداف این جشنواره، ارتقای سواد رسانه‌ای مردم است که رسانه ها با تولید محتوای تخصصی، در این حوزه بسیار تاثیرگذار هستند.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ « عباس ملازینلی» عضو شورای سیاست گذاری و مسئول بخش ویژه جشنواره «عدلیه و رسانه» افزود: مردم باید بتوانند به عنوان مخاطب عام، صحت و سقم اخبار را تشخیص دهند که به این قوه، تشخیص سواد رسانه ای می گویند.
 
وی ادامه داد: اگر ما سواد رسانه ای جامعه را  در یک حد استاندارد بالا ببریم، دیگر نیازی به فیلترگذاری نداریم و رسانه‌های داخلی یا خارجی می توانند حرفشان را بزنند. در این حالت است که مردم با سواد رسانه ای خود، اخبار کذب را از اخبار صادق تشخیص می دهند و به دام اخبار دروغ نمی افتند.
 
ملازینلی گفت: این جشنواره با ابتکار عمل مجموعه دادگستری و مجموعه دستگاه‌های مرتبط در حوزه قوه قضائیه طراحی شده و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و همچنین  مسئول کمیته بخش ویژه همکاری می کند.
 
ملازینلی با تاکید بر اینکه ما به این همکاری افتخار می کنیم، بیان کرد: مطمئناً وقتی رسانه‌ها به عنوان چشم های بینا، گوش‌های شنوا و البته زبان جامعه در یک حوزه ورود کنند و آشنایی مستقیم داشته باشند، می توانند ارتباط و همه گیری بیشتر و بهتری را بین مردم و دستگاه مربوطه ایجاد کنند .
 
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین اهداف این جشنواره تسری هرچه بیشتر اخلاقیات در متن و بطن رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای است، تاکید کرد: تمام جشنواره‌های رسانه‌ای اگر هوشمندانه، با دقت و ظرافت برنامه‌ریزی و اجرا شوند، به شدت می توانند تاثیر گذار باشند .
 
ملازینلی گفت: در حوزه اخلاق رسانه‌ای، خبرنگاران ، اندیشمندان و صاحب نظرانی که با رعایت موازین اخلاقی مطلبی را می نویسند؛ محبوب قلوب  جامعه خواهند شد و بر عکس کسانی که بی اخلاقی می کنند و دور از چارچوب و همچنین بدون تحقیق و آگاهی به مطلبی می پردازند، از جامعه و نگاه مردم طرد می‌شوند.
 
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اظهار کرد: جشنواره های رسانه ای کارکرد بسیار بالایی دارند و می توانند بسیاری از موضوعات را با توجه به اهداف جشنواره در جوامع نهادینه کنند و سواد و آگاهی عمومی  را ارتقا بخشند.
 
وی اظهار امیدواری کرد این جشنواره هم با توجه به اهدافش هرچه سریع تر و موثر تر به اهداف والای انسانی خودش دست پیدا کند.