جشنهای بزرگ غدیر

جشنهای بزرگ غدیر


جشنهای بزرگ غدیر

جشنهای بزرگ غدیر با ویژه برنامه های شاد و متنوع از تاریخ 21 الی 29 مردادماه در پارکهای مختلف یزد و میدان امیرچخماق برگزار میشود.