جسم سالم، بهتر و بیشتر پذیرای روح و فرهنگ سالم خواهد بود

جسم سالم، بهتر و بیشتر پذیرای روح و فرهنگ سالم خواهد بود


جسم سالم، بهتر و بیشتر پذیرای روح و فرهنگ سالم خواهد بود

عباس ملازینلی در دیدار با رییس و اعضای هیئت ورزش دانشگاه ها و مدیران تربیت بدنی مراکز آموزش عالی استان یزد گفت:

جسم سالم، بهتر و بیشتر پذیرای روح و فرهنگ سالم خواهد بود.

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد عباس ملازینلی در این نشست گفت: خوشبختانه باتوجه به نگاه مثبت شورای اسلامی شهر یزد در سال 97 برنامه های ورزشی ویژه ای برای تجهیز زیرساخت های ورزشی محلات مناطق 5 گانه شهر یزد داریم. این مقام مسیول خطاب به مدیران ورزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گفت: یقینا جامعه سالم در گرو داشتن جسم سالم شهروندانش هست تا روح و فرهنگ سالم را در خود نهادینه کند .

ستوده نیا رییس هیئت ورزش دانشگاه های استان  نیز با بیان سخنانی آمادگی همکاری مجموعه دانشگاه ها با مجموعه شهرداری را در راستای تقویت پتانسیل های جوان ورزشی استان را اعلام کرد.