جامعه نابینایان استان یزد از رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تقدیر کردند

جامعه نابینایان استان یزد از رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تقدیر کردند


جامعه نابینایان استان یزد از رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تقدیر کردند

در پی برگزاری جشن ویژه نابینایان و کم بینایان؛
 
جامعه نابینایان استان یزد از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تقدیر کردند
 
محمد حسین کبیری نصراباد رئیس هیئت مدیره جامعه نابینایان استان یزد با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ازعباس ملازینلی رئیس و کارشناسان این سازمان  پیرامون مشارکت در برگزاری جشن ویژه نابینایان و کم بینایان استان قدردانی کرد.
 
کبیری در این دیدار با تشکر از حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از جامعه نابینایان و کم بینایان استان، اظهار داشت: جشن ارزشمندی که به مناسبت روز جهانی عصای سفید و روز جهانی معلولین ویژه نابینایان و کم بینایان استان یزد برگزار شد مرهون و مدیون همکاری و مشارکت این سازمان بود که اینجانب به نمایندگی از تمامی اعضای این جامعه، نهایت قدردانی و تشکر را از مجموعه شهرداری به ویژه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد داشته و آرزوی توفیق دارم.
 
وی در ادامه افزود: سایر شهرداری ها نیز باید از چنین اقدامات فرهنگی شهرداری یزد الگو بگیرند و با اجرای چنین برنامه هایی در حوزه فعالیت انسانی، بیش از پیش بدرخشند و بتوانند آحاد شهروندان خود را در این رویداد های فرهنگی و اجتماعی سهیم کنند.
 
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با بیان اینکه رسالت ما حمایت فرهنگی و اجتماعی از تمامی اقشار جامعه است، عنوان کرد: تمامی شهروندان باید به این باور برسند که در قبال سایر شهروندانی که نیاز به کمک دارند نیز مسئول هستند. این مهم باید در سراسر جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
 
وی در ادامه با تاکید بر لزوم همت مضاعف مسئولان در حمایت از معلولان و نابینایان، تصریح کرد: بدیهی است انجمن ها نیز باید آستین همت بالا بزنند و از مسئولین بخواهند که آن ها را همیاری کنند. افزایش و تقویت حضور اجتماعی انجمن ها و هم صدایی و هم بستگی آنان در جامعه می تواند موانع و مشکلات را برطرف و موجی از حمایت های مادی و معنوی را روانه خود کند.