تئاتر عاشورایی زیارت خورشید در تالار شهر شهرداری یزد به کار خود پایان داد.

تئاتر عاشورایی زیارت خورشید در تالار شهر شهرداری یزد به کار خود پایان داد.

تئاتر عاشورایی زیارت خورشید در تالار شهر شهرداری یزد به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد گروه هنری طلوع مهر اشکذر به مدت نه شب در تالارشهرداری یزد به اجرای تئاتر پرداختند.

در این تئاتر که با موضوع یتیمی کودکان و اسارت اهل بیت امام حسین (ع) و رسیدن آنها به دیر مسیحیان و اتفاقات آنجا بود اجرا شد.

شب آخر این برنامه که متبرک به پرچم حرم امام حسین (ع) بود با حضور مسئولین از دست اندرکاران این تئاتر تقدیر و تشکر به عمل آمد.