تئاتر خیابانی "جیمبو"

تئاتر خیابانی "جیمبو"


تئاتر خیابانی "جیمبو"

تئاتر خیابانی "جیمبو" به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در دوسانس در پارکهای آزادگان،مارکار،باغ ملی و غدیر از تاریخ 4 الی 7 تیرماه برگزار میشود.