تولید برنامه رمضان، سلامت و سبک زندگی "نارنجستان" از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

تولید برنامه رمضان، سلامت و سبک زندگی "نارنجستان" از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


تولید برنامه رمضان، سلامت و سبک زندگی "نارنجستان" از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

 
 سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برای اولین بار در ایران برای بررسی ابعاد مختلف سلامت و جنبه های مختلف سبک زندگی نسبت به تولید ویژه برنامه سلامت و سبک زندگی با عنوان "نارنجستان"  اقدام کرده که در یک پکیج در کنار هم ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ این ویژه برنامه پکیج کاملی برای تقویت، سلامت جسم، سلامت روح و روان، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی با هدف کار ترویجی و فرهنگی در بین مردم با توجه به بوم و اقلیم استان یزد برای پیشگیری از انواع بیماریهای جسمی و نیز بررسی و هشدار درباره رابطه دوطرفه بین سلامت و خانواده، علم وتمدن، هیات ، تربیت، گردشگری، کتاب، اموزش و سایر موارد است.