تمدید شد...

تمدید شد...


تمدید شد... دوازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزیموضوعات : مهارت و خلاقیت، محاسبات ذهنی، فن بیان(قصه گویی)، روبیک و ...

 آخرین مهلت ثبت نام: ۲۵ بهمن ماه

  دریافت قوانین و ثبت نام 

  https://b2n.ir/710466