تقدیر و تشکر مسئولان ورزشی استان از اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

تقدیر و تشکر مسئولان ورزشی استان از اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد


تقدیر و تشکر مسئولان ورزشی استان از اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، مسئولان ورزشی استان با حضور در دفتر مدیر عامل این سازمان از اقدامات این سازمان تقدیر نمودند. در این جلسه  امیر خانی مشاور ورزشی استاندار، فتح آبادی مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد، صحت مند سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان یزد و سید عربی رئیس هیدت ورزش های همگانی شهرستان یزد ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان خواستار همکاری و مشارکت بیشتر در زمینه توسعه  نشاط و شادابی در بین آحاد جامعه شدند.