تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی ، گروه هنری ، داوران و کارشناسان برنامه خش خورانه و قصه هفت سین

تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی ، گروه هنری ، داوران و کارشناسان برنامه خش خورانه و قصه هفت سین


تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی ، گروه هنری ، داوران و کارشناسان برنامه خش خورانه و قصه هفت سین

 

 

تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی ، گروه هنری ، داوران و کارشناسان برنامه خش خورانه و قصه هفت سین با حضور شهردار یزد، مدیر کل صدا و سیما استان یزد، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و مدیر کل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان