تغییر سمت در امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

تغییر سمت در امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزدرئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، طی ابلاغی، حمید زارع هرفته را به سمت مسئول امور اجتماعی این سازمان منصوب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ محمدرضا پیرنیا، رئیس این سازمان، طی ابلاغی به شماره 963402731، حمید زارع هرفته را در سمت مسئول جدید امور اجتماعی سازمان منصوب کرد.
 
در متن این ابلاغیه آمده است:« امید است در ظل توجهات حضرت حق و منویات و رهنمود های امامین انقلاب، در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه ها، در چارچوب ضوابط و مقررات مندرج اساسنامه سازمان همچون گذشته موفق و سربلند باشید.»
 
گفتنی است، حمید زارع هرفته پیش از این ابلاغ، در سمت کارشناس امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، مشغول به فعالیت بود.
انتهای پیام/