تعزیه و نمایش عاشورایی خورشید فرات در یزد

تعزیه و نمایش عاشورایی خورشید فرات در یزد


تعزیه و نمایش عاشورایی خورشید فرات در یزد

تعزیه و نمایش عاشورایی خورشید فرات در یزد

نمایش عاشورایی خورشید فرات توسط هیئت جان نثاران ابوالفضل ع تعزیه خوانان یزد و حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در محل قلعه محله خیرآباد برپا شده و بمدت پنج شب با رعایت دستورالعمل های بهداشتی کرونا اجرا و از شبکه های مجازی نیز بصورت مستقیم برای عموم پخش می شود.