تصاویری از دیدار بانوان آزادشهری با خادمان حرم حضرت معصومه(س)

تصاویری از دیدار بانوان آزادشهری با خادمان حرم حضرت معصومه(س)خادمان حرم حضرت معصومه(س) با بانوان آزادشهری دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد جمعی از بانوان آزادشهری با خادمان حرم حضرت معصومه(س) دیدار کردند.