تصاویری از جشنواره تابستانی «لبخند کویر»

تصاویری از جشنواره تابستانی «لبخند کویر»جشنواره تابستانی «لبخند کویر» ، امشب(٥شنبه) با استقبال بينظير همشهريان در پارك كوهستان برگزار شد.