تصاویری از اجرای گروه سرود عاشقان ولایت در میدان امیر چخماق یزد

تصاویری از اجرای گروه سرود عاشقان ولایت در میدان امیر چخماق یزد