تصاویری از اجرای گروه سرود عاشقان ولایت در میدان امیر چخماق یزد