تشکیل اتاق فکر فرهنگی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد مورد تاکید قرار گرفت

تشکیل اتاق فکر فرهنگی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد مورد تاکید قرار گرفت


تشکیل اتاق فکر فرهنگی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد مورد تاکید قرار گرفت

تشکیل اتاق فکر فرهنگی در دومین جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی شورای شهر با مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد  مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در این جلسه بر ضرورت تشکیل اتاق فکر در بین متولیان فرهنگ یزد تاکید کرد و افزود: نبود انسجام و عملکرد جزیره ای یکی از موانع پیشبرد برنامه‌های فرهنگی در این استان است.

سیدحسن حسینی همکاری نهادهای فرهنگی و برگزاری جلسات مشترک متولیان فرهنگ را در پیشبرد برنامه های فرهنگی موثر دانست و گفت: می توان با تشکیل اتاق فکر و تشکیل بازوی اجرایی قوی بر اجرای برنامه های فرهنگی و تحقق کامل آنها سرعت بخشید.

وی با اشاره به امکانات گسترده در اختیار شهرداری خواستار تشکیل این اتاق فکر با همکاری دفتر امور اجتماعی به منظور پیشرد برنامه‌ها شد و تاکید کرد: در راستای تقویت بعد فرهنگی و ارتقاء برنامه های فرهنگی شهر جلسات همفکری این دو نهاد باید به صورت ماهیانه در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی‌شهر یزد استمرار یابد.

عبداللّهی مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد هم در این جلسه که درراستای هم افزایی برنامه‌های فرهنگی ،اجتماعی برگزار شد پیشنهاد طرح ایجاد مکانی متمرکز برای تشکلهای مردمی‌ که از طرف آن دفتر مجوز دارند را مطرح کرد که می‌تواند نقش موثری در ارتباط بین بخش‌ها و مراکز فرهنگی اجتماعی ایجاد کند.

گفتنی است،دراین جلسه رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد و اعضای کمیسیون به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.

حسینی همچنین ابراز امیدواری کرد : با توجه به دغدغه همه اعضای شورای شهر در خصوص رفع معضلاتفرهنگی،اجتماعی شورای چهارم می تواند اقدامات مؤثری در این حوزه انجام دهد.