تشریح برنامه های ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد در محضر آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

تشریح برنامه های ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد در محضر آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد