ترویج فرهنگ حمایت و مصرف کالای مرغوب ایرانی در همکاری مشترک سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ترویج فرهنگ حمایت و مصرف کالای مرغوب ایرانی در همکاری مشترک سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز


ترویج فرهنگ حمایت و مصرف کالای مرغوب ایرانی در همکاری مشترک سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ترویج فرهنگ حمایت و مصرف کالای مرغوب ایرانی در همکاری مشترک سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

صبح چهاردهم آبان ماه، محمد حسین امامی دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، با عباس ملازینلی رئیس این سازمان دیدار و گفتگو کرد.
امامی در این دیدار با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی عنوان داشت: اینک اثرات منفی قاچاق و ارز برهیچکس پوشیده نیست و مردم نیز بدان آگاهی دارند. اما این حمایت از کالای ایرانی باید به عنوان یک فرهنگ جای خود را بیش از پیش در بین خانواده های ایرانی باز کند.
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد در ادامه افزود: البته مصرف کالای با کیفیت و مرغوب ایرانی نیز باید در اولویت مصرف کنندگان قرار گیرد تا تولیدکنندگان نیز نسبت به افزایش کیفیت تولیدات خود تمام تلاش خود را به کار گیرند. افزایش کیفیت تولیدات و حمایت جامعه از این محصولات نیازمند یک اقدام گسترده فرهنگی است.
شایان ذکر است در این نشست پیرامون افزایش همکاری كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد نسبت به افزایش تولید و نشرمحتوا در جهت فرهنگ سازی حمایت از تولیدات ملی به ویژه کالاهای تولید شده در یزد، بحث و تبادل نظر شد.