تجمع گروه های سرود به مناسبت عید مباهله

تجمع گروه های سرود به مناسبت عید مباهله


تجمع گروه های سرود به مناسبت عید مباهله

برنامه تجمع گروه های سرود به مناسبت عید مباهله روز دوشنبه 4 شهریور ماه در میدان امیرچقماق برگزار میشود.