تجلیل شورای شهر از مبشران غدیر

تجلیل شورای شهر از مبشران غدیر


تجلیل شورای شهر از مبشران غدیر
تجلیل شورای شهر از مبشران غدیر
طی مراسمی که روز شنبه نهم بهمن ماه به میزبانی کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد برگزار گردید، از کلیه کسانی که در بزرگداشت عید ولایت و امامت همکاری موثری با ستاد مبشر غدیر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد داشته اند تجلیل به عمل آمد.
این تقدیر و تشکر با اهداء تقدیرنامه، تندیس غدیر و پلاک طلا و از سوی اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد صورت پذیرفت.