تجلیل از مربیان بوستان های شهر یزد

تجلیل از مربیان بوستان های شهر یزد


تجلیل از مربیان بوستان های شهر یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد به همت  این سازمان و همکاری هیئت ورزش های همگانی و با حضور مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان یزد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان از یازده نفر از مربیان پارک های شهدا، آزادگان، هفتم تیر و غدیر تجلیل به عمل آمد.

همچنین 4 نفر از مربیان بوستانهای ویژه بانوان سطح شهر یزد توسط  خانمها یادگار و وزیری از اعضای محترم شورای شهر و همچنین  رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان و نایب رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان و استان ، نائب رئیس هیئت بومی و محلی و همچنین مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان  در پارک طوبی تجلیل شدند.