تجلیل از مربیان بوستان های شهر یزد

تجلیل از مربیان بوستان های شهر یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد به همت  این سازمان و همکاری هیئت ورزش های همگانی و با حضور مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان یزد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان از یازده نفر از مربیان پارک های شهدا، آزادگان، هفتم تیر و غدیر تجلیل به عمل آمد.

همچنین 4 نفر از مربیان بوستانهای ویژه بانوان سطح شهر یزد توسط  خانمها یادگار و وزیری از اعضای محترم شورای شهر و همچنین  رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان و نایب رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان و استان ، نائب رئیس هیئت بومی و محلی و همچنین مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان  در پارک طوبی تجلیل شدند.