تبریک انتصاب مدیر منطقه دو توسط معاون خدمات شهری

تبریک انتصاب مدیر منطقه دو توسط معاون خدمات شهری


تبریک انتصاب مدیر منطقه دو توسط معاون خدمات شهری

صبح امروز مهندس امین مقدم و هیئت همراه در دفتر مدیر منطقه دو شهرداری یزد حضور یافتند و انتصاب وی را تبریک گفتند.

"امین مقدم" معاون خدمات شهری شهرداری یزد با اشاره به شرایط ویژه منطقه دو اذعان داشت،  وجود بخش گسترده ای از بافت تاریخی در این منطقه، نحوه ارائه خدمات را  این محدوده متمایز نموده است.

گفتنی است در این بازدید، مدیران عامل سازمانهای پارکها و فضای سبز و مدیریت پسماند و یکی از کارشناسان سازمان پارکها و معاونت خدمات شهری حضور داشتند.