به مناسبت روز جهانی نابینایان از کارمندان نابینای شهرداری تجلیل شد

به مناسبت روز جهانی نابینایان از کارمندان نابینای شهرداری تجلیل شد