به آرامش برسید با حضور دکتر محمد رضا اولیاء

به آرامش برسید با حضور دکتر محمد رضا اولیاء


به آرامش برسید با حضور دکتر محمد رضا اولیاء

هفتاد و سومین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی چهارشنبه این هفته ( 4 اسفند ماه - ساعت 18:30) در فرهنگسرای شهرداری برگزار می گردد. نشست این هفته با موضوع " به آرامش برسید" با حضور دکتر محمد رضا اولیاء   از صاحبنظران معماری ایران و همچنین  سبک زندگی و تمدن اسلامی به بررسی تعامل معماری و سبک زندگی  همراه با پنل جذاب تصویری می پردازد.