به‌یافت جزو لاینفک زندگی یزدی‌ها در طول تاریخ بوده است

به‌یافت جزو لاینفک زندگی یزدی‌ها در طول تاریخ بوده است


به‌یافت جزو لاینفک زندگی یزدی‌ها در طول تاریخ بوده است

عضو هیئت موسس دانشکده معماری دانشگاه یزد گفت: یزد ضمن تولید فرهنگ عمل آوردن، همواره کانون به‌یافت بوده به نحوی که به‌یافت جزو لاینفک زندگی یزدی‌ها در طول تاریخ بوده است.

محمدرضا اولیا صبح امروز در همایش علمی آموزشی به‌یافت هنرمندانه دورریختنی ها، با بیان اینکه معنای انقلاب فرهنگی را با کتاب دوریختنی ها درک کردیم، اظهار داشت: ما از طریق مصداق پی به مفهوم بردیم و حال فهمیدیم نگارش این کتاب با آن جان مایه مؤثر چه اقدام ارزشمندی در بحبوحه انقلاب فرهنگی بود که ما را به تفکر و درک آن دعوت می‌کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سهل انگاری در عدم شناخت محقق می‌شود، بیان داشت: ما به میزانی که نسبت به مهمی شناخت پیدا می‌کنیم بدان اعتقاد نیز پیدا می‌کنیم و بلایی که امروز زمین به آن مبتلاست ناشی از عدم شناخت و آگاهی انسان‌ها نسبت به معضلاتی است که گلوی زمین را می‌فشارد.

اولیا خاطرنشان کرد: انسان‌ها باید نسبت به این معضلات شناخت کافی داشته باشند تا با عزمی جزم و اعتقادی راسخ، در حفظ این کره خاکی همت کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یزد ضمن تولید فرهنگ عمل آوردن، همواره کانون به‌یافت بوده است، اظهار داشت: به‌یافت جزو لاینفک زندگی یزدی‌ها در طول تاریخ بوده و حال باید در این مهم اندیشید که چه بر سر این فرهنگ غنی آمد که امروز باید خاطرات نیاکان و فرهنگ غنی خود را به نسل امروز یادآوری کنیم.

اولیا با اشاره به مصرع مولانا که «این جهان کوه است و فعل ما ندا» افزود: ما انسان‌های امروز کره خاکی یادمان رفته است که جهان، جهان کنش و واکنش هاست و یادمان رفته هر عملی که انجام می‌دهیم و واکنش به خودمان بر می‌گردد و موضوع تولید زباله و آلودگی‌های محیطی که محصول تفکر مدرن و نظام سرمایه داری است بیش از آنکه به زمین لطمه‌ای وارد کند نخست زندگی بشری را تحت الشعاع مخاطرات جدی خود قرار می‌دهد.

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصراف در عین حالی که جرم نیست، گناه است، بیان داشت: وقتی بشریت نسبت خود با خدا را فراموش می‌کند، متضرر شده و تولید تباهی می‌کند و تولیدی که شاید جرم نباشد اما به طور قطع گناه است و تولید زباله اضرار به غیر است که شاید در این دنیا رسیدگی نشود اما اگر به معاد باور داشته باشیم بدانیم که نسبت به این مهم مورد سوال واقع می شویم، ضرری که نه تنها در جامعه امروز بلکه نسل‌های بعدی را نیز درگیر مخاطرات خود می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت و مزایای به‌یافت و تاکید بر لزوم کاربردی کردن آن در زندگی، نمونه‌هایی از به‌یافت هنرمندانه دورریختنی ها را به نمایش گذاشت./خبرگزاری مهر