بنر تابلوي ورودي بلوار امام خامنه اي تعويض شد

بنر تابلوي ورودي بلوار امام خامنه اي تعويض شد


بنر تابلوي ورودي بلوار امام خامنه اي تعويض شد

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد، بنر تابلوي ورودي بلوار امام خامنه اي مد ظله العالي، در طرح جديدي طراحي و چاپ گرديد و در ابتداي اين بلوار نصب شد.