برگزاری یادمان شهدای مبارزه با مواد مخدر دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

برگزاری یادمان شهدای مبارزه با مواد مخدر دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"


برگزاری یادمان شهدای مبارزه با مواد مخدر دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"
برگزاری یادمان شهدای مبارزه با مواد مخدر
تجلیل از 43 شهید مبارزه با مواد مخدر
 افتتاحیه: پنجشنبه 5 تیرماه ساعت 8 صبح همراه با حضور مسئولین استان