برگزاری کارگاه مهارت تندخوانی "طرح طراوت"

برگزاری کارگاه مهارت تندخوانی "طرح طراوت"


برگزاری کارگاه مهارت تندخوانی "طرح طراوت"

 

 

برگزاری کارگاه مهارت تندخوانی "طرح طراوت" با شعار "مسجد با طراوت، محله با نشاط" در مسجد بلوری زاده از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد