برگزاری کارگاه عکاسی ویژه روابط عمومی ها

برگزاری کارگاه عکاسی ویژه روابط عمومی ها


برگزاری کارگاه عکاسی ویژه روابط عمومی ها

کارگاه عکاسی ویژه روابط عمومی های سازمان های شهرداری یزد برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه شرکت کنندگان با تاریخچه عکاسی و همچنین اصول اولیه کار با دوربین های دیجیتال آشنا شدند. این کارگاه به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و در محل فرهنگسرای شهرداری برگزار گردید.