برگزاری همایش دوچرخه سواری سه شنبه های بدون خودرو به میزبانی مرکز فرهنگی مبشران

برگزاری همایش دوچرخه سواری سه شنبه های بدون خودرو به میزبانی مرکز فرهنگی مبشران


برگزاری همایش دوچرخه سواری سه شنبه های بدون خودرو به میزبانی مرکز فرهنگی مبشران

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛
همایش دوچرخه سواری با شعار سه شنبه های بدون خودرو، با مشارکت هیئت ورزشهای همگانی یزد، معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری و هیئت دوچرخه سواری شهرستان یزد، به میزبانی مرکز فرهنگی مبشران
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار میشود.
این همایش در روز سه شنبه 30 خردادماه برگزار می شود، شرکت کنندگان مسیر میدان باغ ملی به سمت مسجد جامع کبیر یزد را رکاب می زنند.
گفتنی است این همایش ویژه پسران برگزار میشود وعلاقه مندان ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه 30 خردادماه میدان باغ ملی حضور داشته باشند.