برگزاری هفتادمین بازارچه بانوان کار آفرین استان یزد

برگزاری هفتادمین بازارچه بانوان کار آفرین استان یزد


برگزاری هفتادمین بازارچه بانوان کار آفرین استان یزد

 
بازارچه توانمندی بانوان کارآفرین با مشارکت بیش از صد نفر از بانوان و برپایی صد غرفه در محل گذر فرهنگ و هنر(کوچه مازاری ها) با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و مجمع بانوان کارآفرین استان برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد: این بازارچه با هدف حمایت از بانوان و زنان سرپرست خانوار برگزار شد.
 
این بانوان در ۴۶ زمینه هنری و غذایی آموزش دیده و با اخذ گواهی مربوطه محصولات خود را تولید میکنند و با برگزاری این بازارچه ها میتوانند محصولات خود را به فروش رسانده و از حمایت مردم برخوردار شوند.
 
لازم به ذکر است استقبال مردم از بازارچه ها تاکنون بسیار خوب بوده است و در تلاش است تا بتوان فضای دائمی را دایرکرد که این بانوان بتوانند در آن بصورت دائم مستقر باشند و محصولات خودرا به بهترین نحو به فروش برسانند.