برگزاری نوبت دوم از جشنواره آدم برفی

برگزاری نوبت دوم از جشنواره آدم برفی


برگزاری نوبت دوم از جشنواره آدم برفی

با تداوم بارش برف در شهر یزد، دومین نوبت از جشنواره آدم برفی برگزار شد.

روز پنجشنبه جمع کثیری از همشهریان با تجمع در پارک بزرگ شهر، به ساخت انواع آدمک های برفی مشغول شدند.

مهندس عظیمی زاده شهردار یزد، امین مقدم معاون خدمات شهری و صفدر پور مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری یزد ضمن حضور در این جشنواره، به صاحبان زیباترین آثار هدایایی تقدیم نمودند.

محمد رضا دشتی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی طی مصاحبه ای، هدف از اجرای چنین برنامه هایی را ارتقاء روحیه نشاط اجتماعی با استفاده از تفریحات سالم بیان نمود.

در پایان این گردهمایی، حاضران با غذای گرم پذیرایی شدند.