برگزاری نشست گردشگری دوچرخه در بافت تاریخی یزد

برگزاری نشست گردشگری دوچرخه در بافت تاریخی یزد

برگزاری نشست گردشگری دوچرخه در بافت تاریخی یزد

نشست " گردشگری دوچرخه" از سلسله نشست های گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور محمد اسفیداری طبیعت گرد و فعال محیط زیست و همچنین جمعی از ورزشکاران و دوچرخه سواران یزدی در بافت تاریخی یزد برگزار شد.
گفتنی است در این نشست پیرامون نکات فنی دوچرخه، نکات ایمنی دوچرخه سواری، تغذیه و مدیریت بحران و همچنین شرایط گردشگری دوچرخه در داخل و خارج از کشور گفتگو شد.