برگزاری نشست گردشگری دوچرخه در بافت تاریخی یزد

برگزاری نشست گردشگری دوچرخه در بافت تاریخی یزد


برگزاری نشست گردشگری دوچرخه در بافت تاریخی یزد

برگزاری نشست گردشگری دوچرخه در بافت تاریخی یزد

نشست " گردشگری دوچرخه" از سلسله نشست های گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور محمد اسفیداری طبیعت گرد و فعال محیط زیست و همچنین جمعی از ورزشکاران و دوچرخه سواران یزدی در بافت تاریخی یزد برگزار شد.
گفتنی است در این نشست پیرامون نکات فنی دوچرخه، نکات ایمنی دوچرخه سواری، تغذیه و مدیریت بحران و همچنین شرایط گردشگری دوچرخه در داخل و خارج از کشور گفتگو شد.