برگزاری نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی

برگزاری نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی


برگزاری نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی

برگزاری نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی 

نشست هماهنگی همایش روز ملی شعر و ادب فارسی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد. در این نشست پیرامون نحوه برگزاری همایش روز ملی شعر و ادب فارسی بحث و تبادل نظر شد.  شایان ذکر است این همایش با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین انجمن شعر و انجمن ادبی استان یزد برگزار می شود.