برگزاری نشست هماهنگی سازمان های شهرداری یزد پیرامون اجرای برنامه های دهه امامت و ولایت

برگزاری نشست هماهنگی سازمان های شهرداری یزد پیرامون اجرای برنامه های دهه امامت و ولایت


برگزاری نشست هماهنگی سازمان های شهرداری یزد پیرامون اجرای برنامه های دهه امامت و ولایت

برگزاری نشست هماهنگی سازمان های شهرداری یزد پیرامون اجرای برنامه های دهه ولایت و امامت

به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، نشست هماهنگی سازمان های شهرداری بابت  اجرای  ایستگاه های صلواتی ستاد مبشران غدیر و جشن های دهه امامت و ولایت 98 برگزار شد.
در این نشست پیرامون جانمایی، اجرای ضوابط و حقوق شهروندی هماهنگی صورت گرفت.