برگزاری نشست قرارگاه فرهنگی به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

برگزاری نشست قرارگاه فرهنگی به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


برگزاری نشست قرارگاه فرهنگی به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

برگزاری نشست قرارگاه فرهنگی به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

نشست قرارگاه فرهنگی با حضور دستگاه ها و مجموعه های فرهنگی استان به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.
در این نشست پیرامون مشکلات، معضلات و کارکردها فعالیت های فرهنگی در حوزه " گام دوم انقلاب اسلامی" بحث و تبادل نظر شد.