برگزاری نشست توجیهی موکب داران محرم

برگزاری نشست توجیهی موکب داران محرم


برگزاری نشست توجیهی موکب داران محرم

برگزاری نشست توجیهی موکب داران محرم 
 
با همت اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، نشست توجیهی موکب داران محرم با حضور جمعی از شهروندان و متقاضیان راه اندازی ایستگاه های صلواتی در فرهنگ سرای خانواده شهرداری یزد برگزار شد.
در این نشست دستور العمل اجرایی موکب داران، شرایط اخذ مجوز و مسائل مرتبط با رعایت بهداشت و صیانت از حقوق شهروندی توسط کارشناسان و مسئولان ذی ربط ارائه گردید.