برگزاری نخستین همایش علمی آموزشی بهیافت هنرمندانه دورریختنی ها

برگزاری نخستین همایش علمی آموزشی بهیافت هنرمندانه دورریختنی ها


برگزاری نخستین همایش علمی آموزشی بهیافت هنرمندانه دورریختنی ها

نخستین همایش علمی آموزشی بهیافت هنرمندانه دورریختنی ها برگزار شد

صبح سه شنبه دهم اردیبهشت ماه، با همت واحد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و مشارکت اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، نخستین همایش علمی آموزشی بهیافت هنرمندانه دورریختنی ها با سخنرانی دکتر محمدرضا اولیا و دکتر محمدرضا امینی در حضور مسئولان شهری و استانی، جمعی از شهروندان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان برگزار شد.