برگزاری نخستین جشنواره تئاتر یک نفره استان یزد

برگزاری نخستین جشنواره تئاتر یک نفره استان یزد


برگزاری نخستین جشنواره تئاتر یک نفره استان یزد

 
 
 
برگزاری نخستین جشنواره تئاتر یک نفره در استان یزد
 معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد: 
نخستین جشنواره تئاتر یک نفره یا مونولوگ تین با همکاری این سازمان با  اداره كل ورزش وجوانان استان يزد و موسسه فرهنگی هنری کریاس با هدف ارتقاء سطح كيفي بازيگري و شناسایی استعداد های نو در استان برگزار شده و آثار به مرحله داوری رسیده است.