برگزاری مسابقات هیجانی به مناسبت دهه فجر(مدرسه شاهد کوچه بیوک)

برگزاری مسابقات هیجانی به مناسبت دهه فجر(مدرسه شاهد کوچه بیوک)