برگزاری مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته ناجا

برگزاری مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته ناجا


برگزاری مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته ناجا

 
 
مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته ناجا از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد  با شعار "پلیس هوشمند ، امنیت پایدار" ویژه کارکنان ادارات دولتی و نیروهای مسلح برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد مسابقات تنیس روی میز با حضور ۲۸ بازیکن راکت به دست برگزار و آقایان "فرهاد ارشادی فر" از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد موفق به کسب مقام اول،  سرگرد "دهقان" از نیروی انتظامی مقام دوم و سرگرد "احمدی" و سروان "مقیمی" از نیروی انتظامی مشترکا  مقام سوم شدند .