برگزاری مراسم احیای کودکانه با طرحی از سوی مرکز فرهنگی مبشران در شبهای 21 و 23 ماه رمضان

برگزاری مراسم احیای کودکانه با طرحی از سوی مرکز فرهنگی مبشران در شبهای 21 و 23 ماه رمضان


برگزاری مراسم احیای کودکانه با طرحی از سوی مرکز فرهنگی مبشران در شبهای 21 و 23 ماه رمضان

مراسم احیای کودکانه با طرحی از سوی مرکز فرهنگی مبشران در شبهای 21 و 23 ماه مبارک رمضان در امامزاده سیدجعفر علیه السلام یزد برگزارشد
به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی مبشران، مراسم احیای کودکانه طرحی از مرکز فرهنگی مبشران است که با همکاری امامزاده سیدجعفر محمد علیه السلام  واقع در بلوار جمهوری یزد برگزار شد.
بر اساس این طرح، ایستگاه های نقاشی و قصه گویی، مداحی کودکان و .... برای کودکان شرکت کننده در این مراسم در امامزاده یاد شده، انجام شد.
احیای کودکانه ویژه کودکان 7 تا 10 ساله بود که باحضور جمع کثیری از کودکان دختر و پسر شهرستان یزد برپا شد.
این مراسم تا سحر ادامه داشت و با گسترانیدن سفره سحری در جمع کودکان پایان یافت.
هدف از برگزاری آن، آشنایی کودکان با مراسم معنوی احیا بود که با یاری خدا و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به خوبی برگزار گردید.