برگزاری سومین جلسه برنامه ریزی اطلاع رسانی در عرصه انتخابات

برگزاری سومین جلسه برنامه ریزی اطلاع رسانی در عرصه انتخاباتسومین جلسه برنامه ریزی اطلاع رسانی در عرصه انتخابات، صبح امروز در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورشی شهرداری یزد؛ سومین جلسه برنامه ریزی اطلاع رسانی در عرصه انتخابات، صبح امروز(دوشنبه) با حضور نماینده ادارات در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.