برگزاری سلسله نشست های مشاوره گروهی

برگزاری سلسله نشست های مشاوره گروهی


به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نشست مشاوره گروهی خانواده با همکاری انجمن نشاط و کلینیک تخصصی بهمن با موضوع فضای مجازی و تاثیر آن بر سلامت روان خانواده درروز دوشنبه 5 بهمن ماه ساعت 18:30 در محل فرهنگسرای شهرداری واقع در بلوار شهید صدوقی برای عموم و بصورت رایگان برگزار می گردد.