برگزاری سرود خیابانی در ایام "دهه کرامت"

برگزاری سرود خیابانی در ایام "دهه کرامت"

سرود خیابانی به مناسبت دهه کرامت در پارکهای یزد هر شب ساعت 21 برگزار میشود.