برگزاری سرود خیابانی در ایام "دهه کرامت"

برگزاری سرود خیابانی در ایام "دهه کرامت"


برگزاری سرود خیابانی در ایام "دهه کرامت"

سرود خیابانی به مناسبت دهه کرامت در پارکهای یزد هر شب ساعت 21 برگزار میشود.