برگزاری دومین جشن فجر نور با حضور کارکنان نیروی انتظامی

برگزاری دومین جشن فجر نور با حضور کارکنان نیروی انتظامی


برگزاری دومین جشن فجر نور با حضور کارکنان نیروی انتظامی

دیشب تالار شهر یزد میزبان کارکنان نیروی انتظامی بود. جشن دوم از سلسله جشن های فجر نور با حضور خانواده بزرگ نیروی انتظامی و با اجرای برنامه های متنوع برگزار شد.