برگزاری دومین جشنواره ورزشی در پارک آزادگان

برگزاری دومین جشنواره ورزشی در پارک آزادگان


برگزاری دومین جشنواره ورزشی در پارک آزادگان

دومین جشنواره ورزشی با حضور انبوه مردم در پارک آزادگان برگزار گردید. این جشنواره  با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و هیئت ورزشهای همگانی و هیئت های ورزشی شهرستان یزد در 15 رشته ورزشی در پارک آزادگان برگزار شد. در پایان این برنامه به برگزیدگان رشته های مختلف هدایایی تقدیم گردید.