برگزاری دوره آموزشی مهارت های زندگی

برگزاری دوره آموزشی مهارت های زندگی


برگزاری دوره آموزشی مهارت های زندگی
این دوره ویژه بانوان کارمند وشاغل در محل آموزش وپژوهش استانداری یزد  با حضور استاد دانشگاه جناب آقای صادق پور به مدت دو روز بگزار گردید